yoxlanılmaq

yoxlanılmaq
məch. Yoxlama keçirilmək, başqası tərəfindən yoxlanmaq, təftiş edilmək, müayinə edilmək, müayinədən keçirilmək, sınaqdan keçirilmək. Hərbi təlim dövründən sonra atıcı diviziyası yoxlanıldı. . S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • yoxlanılma — «Yoxlanılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • araşdırılmaq — məch. Axtarılmaq, yoxlanılmaq. // Tədqiq edilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baxılmaq — məch. 1. Tamaşa edilmək, gözdən keçirilmək, seyr edilmək. Yeni filmlərə baxılmaq. 2. Mütaliə edilmək, göz gəzdirilmək, gözdən keçirilmək, ötəri oxunmaq. Qəzetlərin bugünkü nömrələrinə baxılmışdır. 3. Gözdən keçirilmək, axtarılmaq, araşdırılmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müayinə — is. <ər.> 1. Hərtərəfli yoxlama, nəzərdən keçirmə, baxma. Müayinə etmək (eləmək) – hərtərəfli yoxlamaq, nəzərdən keçirmək, müayinədən keçirmək, ora burasına baxmaq. <Polis:> Rüstəm bəy, Mirzə Məhəmməd Əli və Səməd Vahidin mənzilini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sınan(ıl)maq — məch. Sınaqdan keçirilmək (çıxarılmaq), yoxlanılmaq, təcrübədən keçirilmək. Adamlar təcrübədə sınanmalıdır. Ə. Ə.. Hüseyn yoldaşını qoyarmı darda; Sədaqət sınanıb vuruşmalarda. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yoxlanmaq — məch. Sınanmaq, sınaqdan keçirilmək, imtahandan keçirilmək; yoxlanılmaq. Burda at çapdı keçən azğınlar; Burda yoxlandı qılınclar, qınlar. S. V.. Həsən ilk dəfə yoxlanmaq üçün xor dərnəyinə gələndə, bəzi oğlanlar və qızlar . . gülmüşdülər. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”